Uncategorized

Skjervet Opp!

Torsdag 20.06 arrangerer Vossalangrenn testrennet Skjervet Opp. Det er eit testrenn på rulleski i klassisk stil opp Skjervet mot Granvin.

Starten er der stigningane starter i botn av Skjervet. Løypa er 3,6 km lang og går opp alle bakkane, inn til venstre på sykkelstien og gjennom tunnelen og ca 200m til bort til den gamle stasjonen som er mål.

Oppmøte ved mål kl 17.30. Så fyller vi opp biler der og kjører ned til start. (lite parkering ved start). Her vert det ca 30 min oppvarming før vi starter. Det er enkelstart 30 sek.

Denne testen er i utganspunkt for 15 år og eldre, men er det nokon yngre om vil går er det ok. Men ynskjer at alle går klassisk.

Påmelding til Tore : ttveito@hotmail.com innan onsdag 19.06 kl 21.

Skibestilling 2019

Info og bestillingslister skal no vera sendt ut til alle på epost. Dersom du ikkje har fått dette må du kontakte Arnstein Aas snarast.
Start arbeidet i god til slik at du rekk det innan fristen. Det er mykje å setta seg inn i!
Bestillingslistene skal sendast til Arnstein på mail innan laurdag 15.06.2019 kl 23.59.

Samlingar arrangert av Vossalangrenn

Planlagte samlingar framover:

• Samling i VSOT for 13-16 år, 28.-30. sept.

• Juniorsamling i VSOT 26.-28. okt.

Meir info kjem når det nærmar seg.

I tillegg vert det jobba med snøsamlinga for 13-16 år. Kjem tilbake med dato og stad her når dette er avklara.